Histogram Blanket İkili Seçimlər Göstəricisi – Binary Options göstəriciləri

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Histogram Nasıl Okunur?

Film ile fotoğraf çalışırken hiç aklımıza gelmezdi yaptığımız pozlamaya dair anında bize bilgi verebilecek olan bir Dijital Pusula‘nın makinamızın içine entegre edilebileceği. Pusula dediysem aklınıza yön gelmesin, bir çeşit takometre gibi düşünüyorum ben Histogram‘ı aslında. Olan bitenin kaydını tutan bir fonksiyondur Histogram; biraz evvel deklanşöre bastığında sensöre düşen ışık miktarına bağlı olarak hafıza kartına kayıt edilmiş olan kadrajın ışık bilgisini sunar bize.

Histogram‘ın temelde üç ana bölümden oluştuğunu düşünürüz . Grafiğin sol tarafı ‘Gölge Alanlar’ı; sağ tarafı ‘Aydınlık Alanlar’ı; orta kısmı da ‘Orta Tonları’ temsil eder.

Histogram kadrajımın bir çeşit Işık Bilgi Röntgeni‘ni sunar bana, MR’ını hatta. Ona bakarak Işık ile ilgili (pozlama) her şey yolunda mı, yoksa müdahale etmem gerekli mi bunu anlarım.

Özellikle Doğa, Manzara fotoğrafı ve Uzun Pozlama çalışmalarında çok ciddi olarak çalışmanın içindedir Histogram, ya da olmalıdır. Elbette bunların dışında kalan fotoğraf çalışmalarında da ara ara fotoğrafsever Histogram Eğrisi‘ni kontrol etmeli ve bir önemli sorun varsa müdahale etmelidir.

1) FAZLA POZLAMA :

Pozlamayı gerçekleştirirken eğer fotoğrafsever gereğinden fazla ışık düşürmüşse sensöre; FOTO 03’te görüldüğü üzere Histogram Eğrisi sağ tarafa yığılır. Eğrinin sağa yığılan kısmı kadrajda “patlayan” (dokusu kaybolan) alanları anlatır bize.

Böyle bir histogramın düzeltilmesi için Eksi ( – ) yönde müdahale (daha kısa süre pozlama ve/veya daha kısık diyafram) gereklidir.

2) AZ POZLAMA :

Az Pozlama ise pozlama esnasında gereğinden az ışık alınabilecek ayarlarla deklanşöre basmamız neticesinde oluşur. Otomatik ya da yarı otomatik modlarda fotoğraf çekerken bazen fotoğraf makinamızın içinde bulunan pozometre kadraj koşulları nedeniyle hata yapar ve doğru Diyafram/ Enstantane/ ISO ayarlarını hesap edemez. Bu hatanın neticesinde az ışık alınır ve gerekli görüntüye ulaşılamaz, koyu bir sonuç oluşur. Bu tür durumları Histogram bize sol tarafa yığılarak anlatır.

Böyle bir histogramın düzeltilmesi için Artı ( + ) yönde müdahale (daha uzun süre pozlama ve/veya daha açık diyafram) gereklidir.

3) NORMAL (DOĞRU) POZLAMA :

Doğru Pozlama durumu Histogram Eğrisi‘nin ne Sağ Tarafa, ne de Sol Tarafa yığılmaması demektir. Bu durumu anlatan temel özellik Sağ ve Sol’da bulunan Ok Uçlarıdır, Histogram Eğrisi‘nde bulunan. Eğer bu ok uçları renk değiştirmemişse (siyahsa) çekilen fotoğrafta önemli miktarda doku kaybına uğramış alan yok demektir.

Doku kaybına uğramış alan belli bir miktarın üzerindeyse bu ok uçları renk değiştirmeye ve bizi uyarmaya başlar.

4) DÜŞÜK KONTRAST’TA POZLAMA :

Fotoğraf çalışılan ışık koşulları eğer bize düşük kontrastta bir ışık durumu sunuyorsa, çekeceğimiz fotoğrafın Histogram Eğrisi hem gölge hem de aydınlık alanlardan uzaklaşıp orta tonlar alanına yığılır. Yani bu histogram bize şunu söyler; “ne gölge (az ışıklı) alanlardan, ne de aydınlık alanlardan yeterince bilgi alamadım. Kadrajın orta tonlarda gerçekleşmiş.” Bu tür Histogram Eğrisine sahip fotoğraflar aslında doğru kontrast dengesi müdahaleleri ile yazılımsal olarak işlenebilirler. (PS -PhotoShop- açısından işlenmesi kolay fotoğraflar elde ederiz düşük kontrast ışık durumlarında. )

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

5) YÜKSEK KONTRAST’TA POZLAMA :

Fotoğraf çalışılan ışık koşulları eğer bize yüksek kontrastta bir ışık durumu sunuyorsa, düşük kontrast kadar işimiz kolay değildir. Yüksek kontrast ışık durumlarında (sert ışıkta) histogram eğrisi hem sola hem de sağa yığılır. Ortada ise adeta bir çukur oluşur PS’de işlenmesi en zor fotoğraf türüdür yüksek kontrast hali. Elbette bunu yumuşatacak araçlar mevcuttur ama hem fotoğrafa çok yüklenmeyi gerektirir hem de zaman alır. Bu nedenle yüksek kontrastta (sert ışıkta) fotoğraf çalışmak pek önerilmez. En sevdiğimiz ışık Stanley Kubrick ışığıdır, yumuşak, lezzetli ışık, akşam ışığı (elbette sabah ışığı da).

Dijital makinalarla fotoğraf çekmenin fotoğrafseverlere sunduğu en önemli katkılardan biridir Histogram. Onu okumayı öğrenmeli ve fotoğraf çalışırken hep zihnimizin bir tarafı onu kontrol etmeyi unutmamalıdır.

Pozlama, doğru pozlama, Histogram‘dan geçer.

Editör notu: İFSAK 241. Dönem Temel Fotoğraf Semineri ile bilgi almak için ilgili linki ziyaret edebilirsiniz.

Histogram (Histogram Hazırlama ve Yorumlama)

HİSTOGRAM NEDİR?

Gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimine histogram adı verilir. Diğer bir ifadeyle tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesine histogram denir.

HİSTOGRAM NASIL HAZIRLANIR?

Histogram oluşturmak için şu adımlar takip edilir:

1) Öncelikler veriler küçükten büyüğe sıralanır. (İşlemlerde kolaylık sağlar.)

2) Veri grubunun açıklığı (aralığı) bulunur. Açıklık en büyük veriden en küçük verinin çıkartılması ile elde edilir.

3) Verilerin kaç gruba ayrılacağı belirlenir. Veri gruplarının sayısının 10 civarında olması uygundur.

4) Grup genişliği bulunur. Açıklık değerinin grup sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdan büyük en küçük doğal sayı grup genişliği olarak alınır.

(Veri gruplarının sayısının 10 alınması hesaplamayı kolaylaştırır.)

5) Veriler en küçük veriden başlayarak grup genişliğine göre gruplara ayrılır.

6) Oluşturulan gruplar ve gruplardaki veri sayıları tablo halinde düzenlenir.

7) Tabloya bakılarak histogram çizilir.

HİSTOGRAM ÖRNEKLERİ

ÖRNEK: 8A sınıfındaki 32 öğrencinin boyları aşağıda verilmiştir. Bu verileri histogramla gösterelim.

Veriler: 162, 161, 170, 167, 170, 173, 163, 176, 174, 180, 179, 164, 169, 175, 177, 185, 169, 172, 180, 175, 168, 163, 172, 172, 169, 173, 170, 171, 168, 166, 167, 170.

1) Öncelikleri veriler küçükten büyüğe sıraladık.

161, 162, 163, 163, 164, 166, 167, 167, 168, 168, 169, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 171, 172, 172, 172, 173, 173, 174, 175, 175, 176, 177, 179, 180, 180, 185

2) Veri grubunun açıklığını bulduk.

185 – 161 = 24

3) Verilerin kaç gruba ayrılacağı belirledik.

Grup sayımız 5 olsun

4) Grup genişliğini bulduk.

24 : 5 = 4,8 olup bu sayıdan büyük en küçük doğal sayı 5’tir.

5) Verileri grup genişliğine göre gruplara ayırdık.

Verilerdeki en küçük sayıdan başlayarak grup genişliği kadar sayı ilerleyerek bir grup yapıyoruz. Buradaki sayıların veriler arasında olma zorunluluğu yok.

161-162-163-164-165 gibi 5 tane veriyi 161-165 şeklinde yazıyoruz. O halde gruplarımız:

161-165 , 166-170 , 171-175 , 176-180 , 181-185

6) Gruplarımızı ve o gruplardaki veri sayılarını tablo halinde düzenledik.

GRUPLAR KİŞİ SAYISI
161-165 5
166-170 12
171-175 9
176-180 5
181-185 1

7) Tabloya bakarak histogram çizdik.

Histogram oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar:

# Bir eksene gruplar (genelde yatay eksene) diğer eksene ise (genelde dikey eksene) gruptaki veriler yazılır.

# Eksen başlıkları yazılmalıdır. (Boy ölçüsü – Öğrenci sayısı)

# Grafiğin ölçeği uygun seçilmelidir. (0-2-4-6-… uygun bir seçim olmuş)

# Grafiğin adı unutulmamalıdır. (8A Sınıfındaki Öğrencilerin Boy Grafiği)

# 0-160 aralığında veri olmadığı için grafiği çizerken bu bölümü zikzaklı çizilir.

HİSTOGRAM NASIL YORUMLANIR?

Histogram yorumlama konusunu bir örnekle açıklayalım.

Yukarıdaki histograma göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1) Grup sayısı nedir?

Histogramdaki sütun sayısı grup sayısıdır. (21-30, 31-40 vb..) Bu histogramda 8 grup vardır.

2) Grup genişliği nedir?

İki yolla bulabiliriz. Birinci yol olarak bir gruptaki sınırları birbirinden çıkartırız ve 1 ekleriz.

Mesela gruplardan biri 81-90 olduğu için (90 – 81) + 1 = 9 + 1 = 10

İkinci yol olarak ardışık iki grubun aynı sınırları çıkartılır.

51-60 gibi iki ardışık gruptaki büyük sayıları (veya küçük) birbirinden çıkartırız.

3) Açıklık en fazla kaç olabilir?

Verilerin gruplar içindeki dağılımı grafiğe bakarak anlaşılamayacağı için açıklık ve veriler konusunda farklı sorular sorulabilir.

Bu soruda 91-100 grubunda 1 öğrencinin var olduğunu biliyoruz ama bu öğrencinin kaç aldığını bilmiyoruz. En küçük veri 21’dir. Bu yüzden açıklık en fazla 100-21 = 79 olur.

4) Açıklık en az kaç olabilir?

En küçük veri 21’dir.(Çünkü grupları oluşturmaya en küçük veriden başlarız.) Yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı açıklık en az 91 – 21 = 70 olur.

5) Açıklık kaç olabilir?

70’ten 79’a kadar tüm değerler olabilir.

6) Notu 85’ten fazla kaç öğrenci olabilir?

Yine yukarıdaki mantığa göre:

91-100 aralığındaki 1 kişi

81-90 grubundaki 2 öğrenciyi de 85’ten yüksek aldığını düşünürsek en fazla 3 öğrenci eder.

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

 • √ Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.

Histogram

Tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesine histogram denir.

Verilen bir soruda histogramı oluşturup çizmek için şu aşamalar takip edilir:

1) Önce veriler küçükten büyüğe sıralanır.
2) Veri grubunun açıklık değeri bulunur. Açıklık değeri bulunurken en büyük sayıdan en küçük sayı çıkartılır.
3) Kaç grup oluşturmak istiyorsak grup sayısı belirlenir.Grup sayısını kendimiz belirlemek istersek veri sayısının karekökü alınır.Bu kuralda grup sayısı 10’dan az çıkabilir ve daha sağlıklı olur.(Bu ifade MEB öğretmen kılavuz kitabından alınmıştır.
4) Veri grubunun genişliği bulunur.Genişlik bulunurken açıklık değeri grup sayısına bölünür.Genişlik bir üstündeki tam sayıyı almaktır.Tam sayı çıksada bir üstündeki tam sayıyı, ondalık kesir çıksada bir üstündeki tam sayıyı alırız.Bu tam sayı tekte olabilir,çiftte olabilir.2009 A kitapçığı Sbs matematik sorularından 18. soruyu incelediğimizde genişlik 6,6 çıkmıştır. 7’ye yuvarlanmıştır.Soru gayet açık ve nettir.

5) Verilerimizi ilk sayısından başlayarak genişlik kadar sayıları devam ettiririz.Örneğin ilk sayımız 18, veri grubu genişliği de 5 ise 18,19,20,21,22 diye belirledikten sonra 18-22,23-27,28-32 diyerek devam edecek.En son verimizde bitinceye kadar böyle ikili gruplar oluştururuz.
6) Oluşturduğumuz grupları ve karşısındaki veri sayılarını tabloya aktarırız.
7) Tabloya bakarak verilerin histogram grafiğini çizeriz.
Veri gruplarının genişliğinin küçük olması dağılımı daha iyi anlatan histogramlar oluşturur. Genişlik azaldıkça grafik görsel yönden daha iyi anlaşılır. Histogramdaki zikzaklar o aralıkta hiç veri olmadığını gösterir.

Tablo: Sınıftaki Boy Uzunlukları

Bu değerleri grafiğe aktarıp sütunlar çizeceğiz. Grafikte dikey eksen kişi sayısını, yatay eksen boy uzunluklarını gösterecek. Sonuç olarak sütunlardan oluşan grafiğimiz histogramdır.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Pul hara qoyulacaq?
Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: